• رستوران یاب

  نام رستوران :
  نوع رستوران :
  استان :
  شهرستان :
  امتیاز :


 • رستوران پیشنهادی مستر تیستر


برندگان جوایز ویژه در مستر تیستر

سرآشپز این ماه در مستر تیستر

آقای نیما وکیلی
سرآشپز هتلهای زنجیره ای قصر متخصص در آشپزی غذاهای ایرانی، فرنگی، شرقی و هندی دارای گواهینامه بین المللی سرآشپز هتلهای زنجیره ای قصر متخصص در آشپزی غذاهای ایرانی، فرنگی، شرقی و هندی دارای گواهینامه بین المللی .......