مسابقه بزرگ دو میلیون تومانی شما هم تیستر شوید

مستر تیستر یک مسابقه دو میلیون تومانی با عنوان "شما هم تیستر شوید" ترتیب داد. در این مسابقه شرکت کنندگان می‌بایست یک گزارش از یک رستوران تهیه و از طریق لینک "ارسال تجربه رستوران" آن را برای مستر تیستر ارسال نمایند. که این گزارشات می‌تواند به صورت فیلم، عکس و متن باشد. مستر تیستر تمام گزارشاتی را که تا تاریخ 31 خرداد ارسال می‌شود را بررسی، و به نفر اول جایزه یک میلیون تومانی، نفر دوم و سوم جایزه پانصد هزار تومانی و به نفر چهارم یک عدد ساعت مچی تراست اهدا می‌نماید.
مهلت ارسال گزارشات: 31 خرداد 1391
شرایط مسابقه دو میلیون تومانی:
  1. عضویت در سایت مستر تیستر
  2. تهیه گزارش
  3. ارسال گزارش رستوران از طریق لینک "ارسال تجربه رستوران"
مسابقه بزرگ دو میلیون تومانی شما هم تیستر شوید