بیش از هفتاد و پنج میلیون کمک مردمی برای زلزله زدگان

بیش از هفتاد و پنج میلیون جمع شد  دوستانی كه خارج از ایرانن می تونن از طریق پی پل كمك كنن:
Sepidnam@hotmail.com
همه پست رو شیر كنن و تگ كنن دوستاشون رو. مهم نیست چند نفر فالوت می كنن.
مبلغ كمك هم مهم نیست. 
ممنون از همتون زمان نداریم فقط
٦٠٣٧٩٩٧٢١٤٩٢٤٦٣٢ پوپه مهدوی نادر لطفا به این شماره كارت بریزین مبلغ رو
 
1396/08/23