دعوت از مستر توسط هتل پارسیان آزادی

دعوت از مستر توسط هتل پارسیان آزادی
امروز دعوت شدم هتل پارسیان آزادی و جلسه ای داشتم با رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم هتل به خاطر انتقادی كه كرده بود مستر البته نه برای تهدید و شكایت از مستر بلكه برای بهبود سرویس دهی در كافی شاپ و رستوران های هتل. فارغ از هر نتیجه ای امروز روز بزرگی در صنعت هتلداری و رستورانداری و گردشگری كشوره و اون هم فرهنگ انتقاد پذیری و بهبوده برعكس رستورانی لاهبجانی كه تمام انرژیش رو گذاشته تا مستر رو بكوبونه.
این مسئله دیگر مسئله شخصی و یك رستوران و مستر نیست بلكه آبروی یك شهر و كشور در میونه و باز هم می گم كه مستر زیر بار حرف زور نخواهد رفت. 
قطعا تمام دلسوزان صنعت گردشگری كشور و نظام با دقت منتظر نتیجه خواهند بود. دیگر دوران عده كشی گذشته و با كمال میل هر اتفاقی بیفته رو به گردن خواهم گرفت حتی اگر قربانی این موضوع بشم.
باز هم از مدیران بنیاد و هتل آزادی به خاطر پیگیر بودن كمال تشكر را دارم و تا جایی كه بتونم بدون هیچ چشم داشتی در خدمت این هتل كه آبروی تهرانه خواهم بود.
یا حق
 
 
1396/04/20