گزارش جدید مستر از سرعین

گزارش جدید مستر از سرعین
یاشاسین مستر اصلیتش ترك اردبیله ولی تا حالا سرعین و اردبیل نرفته. هفته بعد مستر میاد سمت وطن و كلی گزارش داریم. دكتر قدرت سپیدنام(پدر مستر) هم افتخار داده به مستر و در این سفر همراهیمون می كنه و برامون ترجمه می كنه. 
كلی گزارش داریم. دوستای ترك باحال رو تگ كنین و اطلاع رسانی كنین و زیر این پست بگید كجاها بریم
 
1396/04/18