آخرین دوره پرسنال برندینگ و اینستاگرام مارکتینگ بابک بختیاری و حمیدسپیدنام

آخرین دوره پرسنال برندینگ و اینستاگرام مارکتینگ بابک بختیاری و حمیدسپیدنام. 
اميدوارم با شركت در ابن وركشاپ برنامه پرسنال برندينگ خودتونو در سال ٩٨ تعيين كنيد و سرعت رشد خودتونو در موفقيت افزايش دهيد!
براى رزرو با شماره ٠٩١٠٤٧٠٠٠٢٦ تماس بگيريد.
زمان: ۹ اسفند ماه، ۹ صبح تا پنج بعد از ظهر 
@mr.taster 
@babakbakhtiari 
1397/11/29