رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

آش رشته مخصوص با آب قلم

آش رشته مخصوص با آب قلم

نکته ای که در آشپزی ایرانی هست بانوی خانواده قلب و عشقش رو در اون قابلمه می ذاره و این نکته باعث می شه که غذای خونه ایرانی رو در هیچ رستورانی نمی شه پیدا کرد.
خوردن این آش زیر کرسی یک کیف دیگه ای داشت و این تجربه رو با دنیا عوض نمی کنم.
نکته خوشمزه بودنش آب قلم و مغز قلم بود که بی نظیرش کرده بود. تا امروز ندیده بودن چیلی بزنن که باید بگم طعم تند با کشک شاهکار بود❤️👌😇
1398/08/16