ارتباط زمینی با پلدختر

تا یک ساعت دیگر ارتباط زمینی با پلدختر برقرار می‌شود.

استاندار لرستان:
ارتباط تلفنی ما با پلدختر وجود ندارد و از وضعیت آنجا اطلاع دقیقی نداریم.

اطلاع دقیقی از اینکه چند خانوار گرفتار سیل شده‌‌اند، نداریم. / ایسنا
1398/01/18