اسکله کباب رستوران سهند

اسکله کباب رستوران سهند نفر آخر خیلی بامزس وقتی دوربین می ره روش. 
قیمت: صد و چهل و پنج هزار تومان
آدرس: تهران، بین مفتح شش و هشت، رستوران سهند
@sahand.resturant 
1396/10/21