رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

امروز آخرین فرصت ثبت نام در همایش دیجیتال مارکتینگ و گردشگری

امروز آخرین فرصت ثبت نام در همایش دیجیتال مارکتینگ و گردشگری

جمعه روز بزرگی برای دیجیتال مارکتینگ و گردشگری ایرانه. یورتور اسماراسون از دانمارک میاد و قراره راجع به استوری تلینگ(داستان سرایی) و گردشگری صحبت کنه. او از نحوه عکس العمل در برابر مدیا در مقابل اتفاقات اخیر صحبت خواهد کرد و اینکه چگونه از این بار منفی به نفع خودمون استفاده کنیم.
خوشحالم که تمام اساتید تا ساعاتی دیگر در تهران خواهند بود و جمعه این اتفاق بزرگ رقم خواهد خورد.
می بینمتون و جمعه می بینمتون
www.ebconference.com
هتل اسپیناس تهران
جمعه بیست و هفتم دی ماه
ساعت:۱۴ الی ۲۲
1398/10/25