ایران بار دیگر تسلیت

ایران تسلیت. شهید شدن بیست نفر از مرزبانان زحمت کش و بی گناه را در حمله تروریستی سیستان و بلوچستان را به بازمانده های این عزیزان تسلیت می گویم.
1397/11/25