این بیف بی نظیره!

چون همش مجبور بودم برم آشپزخونه فراموش کردم کلامو در بیارم. یعنی این بیف بی نظیره. فیلم کامل در آی جی تی وی. اردک هم که دیگه نگم براتون.
@sushico.ir 
@sushico.ir 
آدرس: تهران، الهیه،مدرن الهیه، طبقه اول، رستوران سوشی کو
تلفن:۰۲۱۹۶۶۱۶
1397/10/22