این گل های خوشگل برای میسیز

این گل های خوشگل برای میسیز
این گل های خوشگل برای میسیز عشق یکی خدا یکی. قدر عشقاتون رو بدونین، میگن عشق اول همیشه یک چیز دیگس ولی به نظر من عشق آخر یعنی همه چی چون اگر اولیه باوفا بود باهات می موند. کیا موافقن؟
@pegahsepidnam 
1397/11/29