برنده یک میلیون تومانی پیش بینی بازی ایران یمن

برنده یک میلیون تومانی پیش بینی بازی ایران یمن مشخص شد. برنده:
@meysam.d.t 
امشب قرعه کشی بزرگی رو اعلام خواهم کرد. از پای گیرنده های مستر تکون نخورین.

 
1397/10/19