رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

بعد از سخنرانی در کنگره بین المللی مدیریت هوشمند در کسب و کار و اقتصاد شهری

بعد از سخنرانی در کنگره بین المللی مدیریت هوشمند در کسب و کار و اقتصاد شهری
سعی کن نسبت به همه افراد مهربون باشی حتی اگر این افراد دوستت ندارن، حتی اگر بهت احترام نمی ذارن. تو احترام بگذار چون این موضوع در بلند مدت باعث احترام متقابل می شود.
بعد از سخنرانی در کنگره بین المللی مدیریت هوشمند در کسب و کار و اقتصاد شهری به همت عصر قلم.
عکس از آقای حسینی(پیکاسو عکاسی ایران)
@golbarg_photography
1398/04/02