بیف با فلفل دلمه ای سبز و رنگی سوشیکو فوق العاده خوشمزس!

بیف با فلفل دلمه ای سبز و رنگی سوشیکو فوق العاده خوشمزس. حتما تیست کنین.
کنارش اگ فراید رایس هم بگیرید.
ویدیو کامل در آی جی تی وی
قیمت: ۷۶ تومان 
@sushico.ir 
آدرس: تهران، الهیه،مدرن الهیه، طبقه اول، رستوران سوشی کو
تلفن: ۰۲۱۹۶۶۱۶

 
1397/10/22