تخریب منازل در محله کوروش خرم آباد!

تخریب منازل در اثر تخریب پل اناری محله کوروش خرم آباد.
1398/01/18