تریپی داشتم واسه خودم!

تریپی داشتم واسه خودم!
اینم وقتی یک ترم در دانشگاه آزاد میبد دانشجو بودم. تریپی داشتم واسه خودم.
1398/01/17