رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

تنها بازمانده برای پیرزن روستای چم مهر پلدختر

تنها بازمانده سیل لرستان برای پیرزن روستای چم مهر پلدختر، در حال شستن پتوی گل آلود در آب گل آلود. خبر مهمی دارم برای فردا که کمک بشه به این خانم.
ضمنا ممنونم از کمک هاتون به پیرمرد و مرسی که هستین. شماها بی نظیرین.
1398/01/21