رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

جلسه مستر در اتاق بازرگانی تهران

جلسه مستر در اتاق بازرگانی تهران
جلسه مستر در اتاق بازرگانی تهران

امروز در اتاق بازرگانی تهران در خدمت انجمن جوان کارآفرین به دعوت آقای دکتر محمدی تات راجع به سوشیال مدیا و ایجاد محتوا و همچنین پرسنال برندینگ صحبت کردم. علیرغم زمان کوتاه جلسه بسیار مثبتی بود.


1398/06/27