خوشحالم که مردم در هر شرایطی پشت همن

دیروز هزار و صد عدس پلو و امروز هم دو هزار قرمه سبزی با هم نمک در بین مردم چم مهر پلدختر پخش شد. 
خدا رو شکر که همه در حال کمکن و خوشحالم که مردم در هر شرایطی پشت همن.
عده ای معلوم الحال هم که منافعشون در خطره سعی در ایجاد خلل هستن با کامنتا و پستاشون ولی دستشون برای مردم دیگه رو شده.
با قدرت می ریم جلو و مرسی که هستین.
1398/01/21