رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

خیلیا دوست دارن سر به تن مستر نباشه.

خیلیا دوست دارن سر به تن مستر نباشه.

خیلیا دوست دارن سر به تن مستر نباشه. گفتم این صحنه کنده شدن کلم رو بزارم شاید بعضی ها نظرشون عوض بشه و بد مستر رو نخوان. لطفا با دقت بخونین:
هنگامیکه ماشین عروس ودامادی رو دیدی که توخیابون و یاجلو درب منزلت ردمیشه
پس برای خوشبختی شون دعا کن تا زندگی پربرکتی و سعادتمندی داشته باشن

هنگامی که زن حامله ای را دیدی لبخندی بزن و بگو؛ خدایا فرزندان و نسلش را صالح بگردان.

هنگامی که تو اداره ای کارهای اداری خودت را تمام کردی و آنجا را با صفی طولانی ترک میکنی با خودت زمزمه کن:
"پروردگارا.. همان گونه که کار من حل و تمام شد..کارهای این بندگانت را هم حل و آسان کن..

هنگامی که از مطب دکتر یا بیمارستان مرخص میشوی و دکتر به تو مژده بهبودی وضعت و بهتر شدنت میدهد،.. همان لحظه دعاکن و از پروردگار خالصانه بخواه که همه بیماران را شفای عاجل بدهد...
هنگامی که به منزلت برمیگردی و می بینی مادرت و یا همسرت غذایت را آماده کرده و جلو رویت گذاشته.. لبخندی بزن و بگو:
خداوندا مرا از وجود ایشان محروم نگردان و برای او و همه آدما دعای خیرکن..

هنگامی که جنازه ای را دیدی دارند بسوی قبرستان می برند، برای اون میت دعای مغفرت و رحمت کن..

هنگامی که کنار جاده کسی را دیدی منتظر وسیله است و یا ماشینی خراب شده، اگر نمی توانی کاری کنی.. حداقل دعا کن تا خداوند خودش براشون میسر کند..
هنگامی که کسی را دیدی صاحب شغل خوب و یا منزل و ماشینی شده.. برایش دعای خیر و برکت کن...

تو نمی دانی دعا چه کاری برای صاحبش میکند؟
چه بسا مصیبت و بلایی را از تو دفع کند..
چه بسا گره ای از مشکلاتت را گشاید..
چه بسا بیمارت را شفا دهد...
برای همه انسانهای روی زمین دعا کنین
1398/04/19