در مسیر روستای سیل زده چم مهر(پلدختر)

دیشب در مسیر روستای سیل زده چم مهر(پلدختر) که یکی از روستاهایی است که در کنار پلدختر و معمولان بیشترین آسیب رو دیده. جاده به شدت بارونی و همینطور رانش زمین باعث شده بود که خیلی از جاده مشکل داشته باشه. ولی مطمئن بودم دعای خیر شما پشت سرمون هست.
امروز این روستا مهمان هم نمک است. راستی امروز عدس پلو با گوشت داریم.
@ham_namak
1398/01/19