در نوروز مشهد کجاها بریم؟

در نوروز مشهد کجاها بریم؟
در نوروز مشهد کجاها بریم؟

۱- شایان شاندیز - شیشلیک و ماهیچه
آدرس: مشهد - شاندیز، قبل از میدان پدیده، رستوران شایان شاندیز
تلفـن: ۰۵۱۳۴۲۸۲۷۰۸

۲- معین درباری - برگ، شیشلیک، ماهیچه 
آدرس: مشهد، بلوار تلویزیون
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۸۸۹۸

۳- کله پزی طلوع
مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد سی و پنج و سی و هفت

۴- حلیم پارس
مشهد، ابتدای خیابان معلم، روبروی پارک ملت
تلفن: ۰۵۱۳۶۰۵۹۳۷۰

۵- کنتاکی بزرگمهر: 
مشهد، بلوار ملک آباد، ابتدای خیابان بزرگمهر

۶-چلوکبابی امید
آدرس :مشهد، روبروي باغ ملي، چلوكبابي اميد

۷- باغ زیتون فرنگی
آدرس: مشهد، خیابان بهار ده، 
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۲۳۳۶

۸- دیزی سعیدی
آدرس: مشهد، گاراژدارا، کوشش ۱۳

دوستان عزیز شما در مشهد کجا رو پیشنهاد میکنید؟
1397/12/28
  • رستوران های مشهد
  • رستوران های مشهد
  • رستوران های مشهد
  • رستوران های مشهد
  • رستوران های مشهد
  • رستوران های مشهد
  • رستوران های مشهد