دشت اول ناصر خان باید پول باشه!

دشت اول ناصر خان باید پول باشه و کارت قبول نمی کنه. هم برای صبحانه هم برای ناهار. کلا صفایی بود برای خودش. انگار داشتی فیلم فردین و ناصر ملک مطیعی و ... رو می دیدی. ناصر خان اعتقاد داره که اول باید پول رو بگیره و بعد ماچ کنه و بماله به پیشونیش چون پول رواج مملکته.
قیمت دیزی ۲۳ تومان بود. 
آدرس:
شمال میدان آزادی، خیابان شهید صالحی، چهار راه طرشت شمالی، انتهای کوچه اکبری٬ جنب حسینیه بزرگ، دیزی سرای ناصر خان
تلفن: ۶۶۰۲۵۵۲۹
موبایل: ۰۹۱۲۶۸۷۳۶۳۴
1397/11/29