دو هزار غذا برای پدرا و مادرامون در آسایشگاه کهریزک

دو هزار غذا(سبزی پلو با ماهی)برای پدرا و مادرامون که در آسایشگاه کهریزک شب عید خوبی رو سپری کنن و بدونن که هنوز انسانیت نمرده. 
دوستانی که می خوان کمک کنن به دو صورت می تونن در این کار خیر شرکت کنن:
@ham_namak 
و یا می تونن کمک های نقدی خودشون رو به 
شماره کارت بانک سپه: 5892101221651058 و یا  به شماره حساب: ۵۵۵۵۵ 
به نام موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) 
سامانه آپ: #3675829*4*733*
مرسی که هستین و خدا قبول کنه.
1397/12/28