رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

دیدار با معاون وزیر گردشگری صباح در هتل ماریوت صباح مالزی

دیدار با معاون وزیر گردشگری صباح در هتل ماریوت صباح مالزی
دیدار با معاون وزیر گردشگری صباح در هتل ماریوت صباح مالزی. جلسه بسیار مفید و ارزشمندی بود. به زودی خبرهای خوبی برای فالورهای عزیزم دارم. همه جا و هر لحظه بهتون فکر می کنم.
@humphreyginibun 
1398/02/29