رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

دیدار مستر و نیمو در صباح مالزی!

دیدار مستر و نیمو در صباح مالزی. در صباح می تونین برای دیدن دنیای عجیب زیر آب به این پیج ها مراجعه کنین. 
راستی با لباس برین چون کلی مستر رو توک زدن ماهیا.
@sabahfunholiday 
@borneo.holiday 
1398/03/02