دیزی یک غذا نیست بلکه یک فرهنگه

ویدیو بهترین دیزی و قورمه دنیا در آی جی تی وی مستر ببینید. دیزی یک غذا نیست بلکه یک فرهنگه.
موافقا دستا بالا
آدرس: مشهد، گاراژدارا، کوشش ۱۳، دیزی سعیدی
1397/06/22