دیشب در اختتامیه نمایش تئاتر اتوپیا

دیشب در اختتامیه نمایش تئاتر اتوپیا
دیشب در اختتامیه نمایش تئاتر اتوپیا با دوست هنرمند و کار درستمون فریبا نادری عزیز. واقعا کار زیبایی بود.
ممنون فریبا جان
1397/12/28
  • اختتامیه نمایش تئاتر اتوپیا
  • اختتامیه نمایش تئاتر اتوپیا