رسیدیم کوالالامپور و پیش به سوی صباح!

رسیدیم کوالالامپور و پیش به سوی صباح!
رسیدیم کوالالامپور و پیش به سوی صباح. در این سفر مهمان وزارت گردشگری مالزی هستیم. لطفا برای همراه بودن لحظه ای در سفر پیج خوشسفریم رو فالو کنین:
khoshsafarim 
1398/02/25