سلطان صبحونه های دنیا!

باغیرساخ(روده)با جگر سیاه در بازار تبریز. به قدری خوشمزس که حد و نهایت نداره. با پیاز و گوجه سرخ می شد و فوق العاده بود. در دیوار این جگرکی پر شعر بود مثل:
غرق اولان نعمتده
بیلمز نعمت عظمی ندور 
تو پراغا دوشسه بالیغ
اوندا بیلر دریاندور
یک جمله فارسی هم نوشته بود:
آنان که می زدند لاف دوستی
اکنون چه دیده اند که دیگر نمی زنند
یا 
دوست عزیز اصرار نکن لطفا هر کس حساب خود را بپردازد.
یک دوغ پارچی هم داشتن که طعمش بی نظیر بود
پیشنهاد اکید می کنم که برید و مستر رو دعا کنین
قیمت:۲۹۰۰۰ تومان
آدرس: تبریز، راسته بازار، جنب قنادی مشاور، اول بازار پنبه فروشان، پلاک ۴۴، تاوا جگری حاج جواد تبریزی
تقریبا تا یک ظهر هستن.
تلفن: ۰۴۱۵۲۵۶۸۲۹
موبایل: ۰۹۱۴۴۰۰۶۴۵۹
یاشاسیننننن
1397/05/17