صبح زود عازم استان گلستانیم

صبح زود عازم استان گلستانیم. فعلا طبق اطلاعات آب و پوشاک و تن ماهی و چکمه نیازه. برای کمک پیج مستر و هم نمک رو پیگیری کنین اطلاعات دقیق تر متعاقبا اعلام می شه. 
@ham_namak 
1398/01/17