رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

طریقه انتخاب گوشت برای خورشت خلال کرمانشاهی

طریقه انتخاب گوشت خورشت خلال کرمانشاهی

 گوشت خورشت خلال حتما باید مغز رون گوساله باشه. اینجا هم قصابی آقا خلیل هست که دور میدون جمهوری کرمانشاهه. در ضمن  دایی رامین و دایی علی عشقن و جزو کرمانشاهی اصیل و مهربون. خیلی اذیتشون کردم این چند روز، ضمنا گوشت داشتن منزل و فقط برای آموزش خریدم.

1398/05/24