قیمه بادمجون رستوران چراغان نداریمه!

این هم قیمه بادمجون رستوران چراغان. اوفففففف اونی که باید دعوتت کنه رو تگ کن. 
فیلم کامل در آی جی تی وی
قیمت: ۳۸ تومان
آدرس: تهران ،همت غرب ،کاشان جنوب ،بام لند ،رستوران چراغان
@cheraghan_restaurant 
تلفن: ۰۲۱۴۰۴۴۷۳۹۴ 
1397/10/19