رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

مارک وینز در ممد سیبیل رشت

مارک وینز در ممد سیبیل رشت

ماهی کولی و ماهی سفید و خورشت فسنجون خوتکا و واویشکا خیلی خیلی خوشمزه 👌👍❤️ شاهکار بود خدایی با اشپل و باقالی خام و نارنج و برنج اصیل گیلانی و سیر ترشی ده ساله چه شود.
قیمت ها برای ماهی سفید پنجاه تومان، واویشکا و فسنجون خوتکا پنجاه تومان و برای ماهی کولی۴ عدد حدود شصت تومان بود.
آدرس: رشت - جاده پیربازار به ضیابر - نوخاله - بالا محله جعفری - سالن غذاخوری محمد - محمد سیبیل.
تلفن: ۰۹۱۱۸۳۰۸۲۶۲
1398/09/17