مسابقه پنجاه میلیون تومانی مستر!

مسابقه پنجاه میلیون تومانی مستر!
سی میلیون تومان به یک نفر از کسانی که:
١- فالو كردن دو پیج پلاتین و مسترتیستر:
@platinfoodgarden 
@mr.taster 
٢- تگ كردن ٣ نفر زیر پست آخر مستر و پلاتين 
٣- پر كردن فرم در داخل سايت مستر به آدرس:
https://www.mrtaster.com/platinfoodgarden/
٤- اگر برنده با ارايه فيش خریدحداقل ١٠٠ هزار تومان و عكس خود داخل رستوران تنها پس از ٢ ساعت از زمان اعلام برنده فيش و عكس خود را ارائه كند ميزان٢٠ ميليون ديگر نيز به ميزان جايزه اضافه ميشود.
برنده بیست و سوم بهمن در مراسمی در فودکورت پلاتین اعلام خواهد شد.
 
1397/10/20