رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

مستر و مارک وینز در بازار رشت

مستر و مارک وینز در بازار رشت
مستر و مارک وینز در بازار رشت


امشب با مارک سری زدیم به بازار رشت و رشته خشکار و بازار ماهی و جگرکی رسول در میدون شهرداری. چقدر زیبا بود. چقدر همه مهربون بودن باهامون. رشت نماد مهربونی ما ایرانی هاست و البته نماد غذای اصیل ایرانی🙏❤️👌🇮🇷🌸
کلی هم خیس شدیم زیر بارون. الان میسیز منو از طناب آویزون کرده با چوب رختی که خشک شم🙈🥊
1398/09/17