رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

مستر گوجه سبز فروش می شه!

مستر گوجه سبز فروش می شه!
این دو سه روز که بیکار بودم رفتم و کلی گوجه سبز خریدم براتون. آدرس بدین کجا بفرستم براتون. بیست و سی دوباره نشونمون نده به عنوان سلطان گوجه سبز صلوات.
1398/03/18