ناصرخان یدونس!

کیا مثل گربه لیس می زنن؟ وای یه دونس ناصر خان
@dizinaser 
آدرس:
شمال میدان آزادی، خیابان شهید صالحی، چهار راه طرشت شمالی، انتهای کوچه اکبری٬ جنب حسینیه بزرگ، دیزی سرای ناصر خان
تلفن: ۶۶۰۲۵۵۲۹
موبایل: ۰۹۱۲۶۸۷۳۶۳۴
1397/11/29