رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

نحوه خوردن خورشت اصیل کرمانشاهی، خورشت خلال

نحوه خوردن خورشت اصیل کرمانشاهی، خورشت خلال

خوشمزه ترین خورشت تاریخ بشریت، خورشت خلال کرمانشاهیه هر کی هم موافق نیست به خورشت خلال ایمان بیاورد.
1398/05/26