رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

نحوه درست کردن نان برنجی کرمانشاهی

نحوه درست کردن نان برنجی کرمانشاهی

نان برنجی کرمانشاهی نداریمه👌😋❤️
نحوه درست کردن نان برنجی کرمانشاهی در نان برنجی پزی حاج محمد محمدی. شاهکاره 
قیمت نان برنجی زعفرانی:کیلویی ۱۴ تومان
قیمت نان برنجی سفید:کیلویی ۱۳ تومان
کاک خیلی خوشمزه هم داشتن که ششصد گرم پسته ای چهارده هزار تومان بود.
آدرس: کرمانشاه، خیابان مدرس، بازار نان برنجی درها، مغازه محمدی.
تلفن: ۰۹۱۸۳۸۸۰۱۰۸
شعبه تهران هم دارن.
1398/05/26