همیاری صمیمانه کوکوریکو در مراسم برترینهای مستر

صبح زیبای همگی بخیر و شادی. اینم کوکوریکو که نقش پررنگی در مراسم برترینهای مستر داشت
@irancocorico
1396/12/22