هواپیمایی مالیندو فوق العاده بود

هواپیمایی مالیندو فوق العاده بود
هواپیمایی مالیندو فوق العاده بود. حتما امتحان کنین.
ضمنا فضولا حرف درنیارن. عکس رو میسیز گرفته و مثل عقاب حواسش به مستر هست.
@malindoair 
الان رسیدیم کوالالامپور و تا ساعاتی دیگر می ریم لنکاوی. کلی گزارش داریم. 

1398/02/30