رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

کباب گیاهی دارین؟!

کباب گیاهی دارین؟!
کباب گیاهی دارین؟!

به نظرت بهترین شیشلیک ایران رو کجا می شه خورد؟ با توجه به حضور گسترده وگان ها  ممنون می شم دوستان بگم بهترین کباب گیاهی رو کجا می شه خورد؟😋🙏❤️
 
1398/06/30