رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

کله پزی شیر خدا در قصرالدشت، چهارراه هاشمی نداریمه!

کله پزی شیر خدا در قصرالدشت، چهارراه هاشمی نداریمه!
معجون طباخی شیر خدا ترکیب چشم و مغز و پاچه گوساله و بناگوش. ۱۵ تومان
کله پزی شیر خدا در قصرالدشت، چهارراه هاشمی نداریمه! لیست قیمت های کله پزی شیرخدا در قصر دشت چهارراه هاشمی رو براتون گذاشتم.
1398/04/02
  • کله پزی شیرخدا