کمک شما باعث شد چابهار در دنیا دیده بشه!

کمک شما باعث شد چابهار در دنیا دیده بشه!
خدا رو شکر. کمک شما باعث شد چابهار در دنیا دیده بشه و باعث اتفاقات خیلی خوب بشه برای گردشگری این شهر. به زودی خبر مهمی رو اعلام خواهم کرد. برای مردم چابهار و برای مردم ایران. می دونستم این سفر متفاوته و همینطور هم شد. متاسفانه خبر رو مجبورم در تیرماه اعلام کنم ولی خوشحالم به کمک شما به هدف رسیدیم. این مردم بزرگ لیاقتشون خیلی بیشتر از اینهاست. خدا رو شکر می کنم که شما رو دارم.
@khoshsafarim 
1398/02/21
  • جاذبه های گردشگری چابهار
  • جاذبه های گردشگری چابهار
  • جاذبه های گردشگری چابهار
  • جاذبه های گردشگری چابهار