رستوران یا غذایی که دوست داری جستجو کن

کیا آب رفته تو دماغشون وقتی اینجوری آب می خوردن؟

فوتبال که بازی می کردیم از شیلنگ آب می خوردیم درست مثل این صحنه. یادش بخیر کیا آب رفته تو دماغشون وقتی اینجوری آب می خوردن؟
این ها آب چشمس. ظرف زیرش هم برا هاپو هاست.
1398/04/13