باقالی و لبو مشتی بزن!

باقالی و لبو مشتی و با کیفیت در چهارراه دکتر حسابی(مقصودبیک).دوست دارم همگی به اینجا بیایین تا کارو کاسبی آقای رضایی سکه بشه، آقای بهلول رضایی سی و پنج سال است که باقالی و لبو میفروشن. لبو کیلویی بیست و پنج هزار تومان و ظرف های کوچکتر لبو پنج هزار تومان است. اونجا رفتین حتما عکس و فیلم بفرستین تا استوری بذارم.
ویدیو کامل در آی جی تی وی مستر ببینید.
1397/07/29