مستر به همراه رییس خانه دوستی بلاروس

مستر به همراه رییس خانه دوستی بلاروس
با سلطان(آقای دکتر کمالی) رییس خانه دوستی بلاروس در رستوران تمیشان.
@kamali_belarus 
www.doctorkamali.ir
1397/07/29